Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

EmeraldObserver
23:20

"Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu."

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromveridiana veridiana

July 05 2015

EmeraldObserver
14:29
Reposted fromscience science

June 29 2015

EmeraldObserver
22:19
4690 ac5d 500
Reposted fromIstr Istr viamarnujetuczas marnujetuczas

May 23 2015

EmeraldObserver
12:45

April 25 2015

EmeraldObserver
19:28

April 06 2015

EmeraldObserver
20:45
Play fullscreen
While, i, look at the moon ... alone i look out under moonlight
From in my windy tower ... from in my white and windy tower
Ye bide no moment and await no hour,
But go with solemn song and harpers tune!

March 31 2015

19:47
8883 612d
19:34
8878 1d72 500

March 30 2015

EmeraldObserver
20:59
-Ever been in love?

-Yes, several times. And then I encountered another love, even greater. And I answered that love. It’s been a while now.
— Brother Luc, Of Gods and Men

March 28 2015

EmeraldObserver
09:43
EmeraldObserver
09:37
Play fullscreen
In bursts of grief and laughter...

March 09 2015

EmeraldObserver
19:14
(Nie?)Prawidłowość świata cz. 333

Załóżmy, że jest sobie kobieta i mężczyzna. Dwie konkretne, wybrane dla przykładu jednostki. Te jednostki w mniejszym lub większym stopniu izolują się od reszty społeczeństwa, stronią od tłumów, jednakże jako zwierzęta stadne potrzebują kontaktu, kontaktu "wybranego", który stanowi dla nich wspólny tygiel myślowo-duchowo-uczuciowy. Można rzec - introwersja z okazjonalną wylewnością, a gdy grunt ku temu podatny, owa wylewność może zastygnąć na "dłużej".

I teraz pytanie. Jak do cholery takie osoby mogą odnaleźć i stworzyć taki kontakt wybrany, podczas gdy aspołeczny sos, w którym się marynują mocno stężał i jakiekolwiek aktywne działanie z ich strony jest bluźnierstwem  (czyt. praktycznie niemożliwe) w stosunku do swojego dzikiego "ja"?
— Emerald Observer

March 08 2015

EmeraldObserver
20:24
Reposted bymarnujetuczas marnujetuczas
EmeraldObserver
17:18
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
Reposted fromcatsfanatic catsfanatic
EmeraldObserver
17:16
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromcatsfanatic catsfanatic
EmeraldObserver
17:16
Uwielbiam przesiadywać do późna. Czuję wtedy znacznie mocniej, że żyję. Przez resztę dnia nie słyszę tak wyraźnie głosu, który mówi w mojej głowie, a emocje przepełniające mnie nocą nie znoszą chyba światła dziennego.
— Valerie Zenatti
Reposted fromkarna karna viacatsfanatic catsfanatic
EmeraldObserver
17:13
Bardzo trafne. Można wiedzieć skąd to?

March 07 2015

EmeraldObserver
19:46
Noc oddycha naszą krwią,
Krew podziemną płynie miedzą...
Nasze ciała teraz śpią --
Nasze ciała nic nie wiedzą...
— Wiersz księżycowy, Bolesław Leśmian
EmeraldObserver
10:13
0243 1284 500
Hieronimus Bosch
Reposted fromlilololilu lilololilu

March 05 2015

EmeraldObserver
20:32
Play fullscreen
Crudux Cruo !

Blood - OST
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl